Dobra Strona Internetu

Internet w działaniach organizacji pozarządowych
Zmieniajmy Polskę dzięki internetowym petycjom

Wybory to podstawowe narzędzie demokratyczne, które pozwala obywatelom mieć wpływ na nasz kraj. Warto jednak pamiętać o petycjach, których tworzenie i podpisywanie jeszcze nigdy nie było prostsze. Ustawa o petycjach uchwalona w lipcu 2014 r. pozwala na składanie petycji przez Internet, a nowy portal Zmienmy.to, jest pierwszym w Polsce tego typu serwisem dostosowanym do nowego prawa.

Portal Zmienmy.to, którego partnerem jest Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, ma na celu realizowanie w praktyce idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez tworzenie petycji i głosowanie na inne inicjatywy. – Zachęcamy do działania na rzecz swojej małej ojczyzny, polepszania jakości naszego codziennego życia oraz do aktywnego zabiegania o rozwiązanie ważnych dla nas problemów. Poruszane w serwisie sprawy mogą odnosić się do praktycznie wszystkich dziedzin życia i mieć charakter zarówno lokalny, jak i ogólnopolski – mówi Dariusz Konik, założyciel portalu Zmieńmy.to. Petycje w serwisie są kategoryzowane według tematu oraz lokalizacji.

Najnowsze petycje można zobaczyć tutaj: kliknij.

Serwis jest wyposażony w kilka mechanizmów, które mają wspierać starania obywateli, a także skuteczność petycji. Ważną funkcją jest automatyczne i cykliczne wysyłanie petycji do adresata oraz możliwość informowania o postępach akcji na osi czasu petycji. W trosce o komfort pracy adresata, wiadomość e-mail z petycją i najnowszymi podpisami będzie wysyłana pięć razy w trakcie zbierania głosów, czyli co 20% realizacji celu. Dodatkowo, każdy użytkownik na swojej stronie profilowej może obserwować inicjatywy z danej kategorii tematycznej czy lokalizacji i dzięki temu zawsze być na bieżąco np. z petycjami z jego rodzinnego miasta.

Dla kogo jest portal?

Z portalu może korzystać każda osoba fizyczna, ale także aktywne fundacje i stowarzyszenia, dla których przygotowane jest specjalne konto, dzięki któremu możliwe jest tworzenie petycji pod własnym szyldem i dołączenie do grona partnerów serwisu, takich jak np. Stowarzyszenie Ulepsz Poznań. W ten sposób petycje organizacji pozarządowych zarejestrowanych w serwisie będą szczególnie promowane i wspierane przez portal. W celu nawiązaniu współpracy wystarczy skontaktować się z serwisem pod e-mailem kontakt(at)zmienmy.to.

Polacy od 1997 roku posiadają konstytucyjne prawo do petycji, ale brakowało doprecyzowania przepisów w formie dedykowanej ustawy. – Petycje, wnioski i skargi mają stanowić atrybut kontroli społecznej nad poczynaniami władzy publicznej, wzmacniać jej transparentność oraz swoiście uwrażliwiać na potrzeby polityczne, społeczne, kulturalne, czy ekonomiczne jednostek i grup – zauważa politolog dr hab. Tomasz Słomka z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. – To konstytucyjne rozstrzygnięcie długo nie znajdywało realizacji w przepisach ustawowych. Choć konstytucja wyraźnie obligowała do tego ustawodawcę, stało się to dopiero za sprawą ustawy z lipca 2014 r., która niewątpliwie ułatwi proces składania petycji – podsumowuje ekspert.

Serwis Zmieńmy.to działa zgodnie ze wspomnianą ustawą o petycjach uchwaloną przez Parlament RP w dniu 11 lipca 2014 r. Mimo że nowe prawo wejdzie w życie dopiero 9 września przeszłego roku, to portal jest w pełni przystosowany do wymogów stawianych przez ustawę. Zgodnie z art. 4, petycja musi zawierać wskazanie przedmiotu sprawy, informację o adresacie i autorze, jego adres kontaktowy oraz email. To właśnie wymienione elementy, a nie forma złożenia petycji, decydują o tym, czy zostanie rozpatrzona. Oznacza to, że petycje składane przez Internet wreszcie będą prawnie uznawane w Polsce.

Partnerem serwisu Zmieńmy.to jest Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, który na kierunku politologia oferuje specjalizację „Animacja Życia Publicznego”. – Oprócz przedmiotów o charakterze teoretycznym, program studiów przewiduje zaangażowanie studentów w działania społeczne. We współpracy z portalem Zmieńmy.to, studenci będą mieli okazję do praktycznego poznania funkcjonowania sfery publicznej oraz mechanizmów realnej aktywności obywateli – informuje dr hab. Ewa Marciniak, wicedyrektor INP ds. dydaktycznych. – W szczególności zależy nam na kształtowaniu aktywnych postaw wobec rzeczywistości życia publicznego i upowszechniania idei uczestnictwa obywatelskiego – dodaje.

Jak działa portal wyjaśnia prosta animacja.

***

Komentarz eksperta na temat prawa petycji w Polsce:

Dr hab. Tomasz Słomka, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego:
Artykuł 63 Konstytucji RP z 1997 r. stanowi, że każdy (a więc nie tylko obywatel RP) ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do organów władzy publicznej oraz innych podmiotów, jeśli realizują one zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Stanowi to istotne wzmocnienie zasad demokratycznego państwa prawnego oraz państwa rozumianego, jako dobro wspólne wszystkich obywateli. Petycje, wnioski i skargi mają stanowić atrybut kontroli społecznej nad poczynaniami władzy publicznej, wzmacniać jej transparentność oraz swoiście uwrażliwiać na potrzeby polityczne, społeczne, kulturalne, czy ekonomiczne jednostek i grup. To konstytucyjne rozstrzygnięcie długo nie znajdywało realizacji w przepisach ustawowych. Choć konstytucja wyraźnie ustawodawcę do tego obligowała, stało się to dopiero za sprawą ustawy z lipca 2014 r. To niewątpliwie ułatwi proces składania petycji.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.