Dobra Strona Internetu

Internet w działaniach organizacji pozarządowych

Zamarzyliśmy w Fundacji Dobra Sieć, by  stworzyć kompendium wiedzy dla organizacji pozarządowych. Wiedzy o tym, jak mogą wykorzystać narzędzia internetowe nie tylko do usprawnienia pracy biurowej, lecz także do rozszerzania swojej działalności i wzmocnienia kapitału społecznego. Dzięki nowym technologiom możemy pozyskiwać nowe zasoby – trzeba tylko wiedzieć, jak to robić! Wspólnie z partnerami z Ukrainy pragniemy poznać dobre praktyki oraz stworzyć „Podręcznik e-wolontariatu” (‘Handbook on e-volunteering’), który służyć ma polskim i ukraińskim organizacjom pozarządowym we wzmacnianiu kapitału społecznego z wykorzystaniem ICTs.

Pierwszym etapem naszych działań jest przeprowadzenie badania wśród ukraińskich organizacji pozarządowych. Chcemy rozpoznać, jak duża jest świadomość NGO w zakresie korzystania nowych technologii i e-wolontariatu (możliwości korzystania ze wsparcia wolontariuszy za pośrednictwem Internetu). Do „wysondowania” opinii użyjemy skonstruowanej wspólnie z partnerami z Ukrainy ankiety. Wyniki badania pomogą nam dobrze skonstruować podręcznik – rozpoznać potrzeby i wyzwania, na które powinien odpowiadać! Nasze „polskie podwórko” reprezentujemy na podstawie wiedzy zdobytej poprzez konkurs „Odkryj e-wolontariat” oraz doświadczenie polskich organizacji poznane przez Fundację Dobra Sieć.

Partnerami FDS w projekcie są GURT Resource Centre oraz The NGO Institute of Creative Technologies and Mass Media. W trakcie prac koncepcyjnych dzięki ogromnemu entuzjazmowi naszych partnerów grono zaangażowanych nieco się poszerzyło. Do współpracujących z nami dołączyli również „Dobra Volya” Volunteering Сenter oraz przedstawiciel Ukraine Social Community. Podręcznik powstanie w trzech wersjach językowych: polskiej, ukraińskiej i angielskiej. Będziemy na bieżąco informować o postępach naszych prac. Trzymajcie kciuki! Nasze dotychczasowe doświadczenie i wskazówki dla organizatorów e-wolontariatu możecie znaleźć w sekcji dla organizatorów na e-wolontariat.pl. Zapraszamy do lektury!

RITA_pakiet_2011_PL

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.